o nás

 
  TOPlist

 


Aktuálne
--------------
Mikuláš 2014 Tu
--------------
Športové hry 2014 - Čerenčany Tu
--------------
Športové hry 2014 - Spišský Hrhov Tu
--------------
Maškarný ples 2014 Tu
--------------
Mikuláš 2013 Tu
--------------
Spevácka súťaž 2013 Tu
--------------
admin
 
 
 
Reedukačné centrum
 
 
 sa zameriava na reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušených detí,
u ktorých boli zistené také nedostatky v sociálnej prispôsobivosti,
v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova
a vzdelávanie v iných zariadeniach, alebo prirodzenom rodinnom prostredí 
by neviedli k náprave.
 
Reedukačné centrum poskytuje deťom výchovu a vzdelávanie zamerané
na optimalizáciu ich psychosociálneho vývinu, odstraňovanie porúch správania
a vytvára predpoklady na ich osobnostnú a sociálnu integráciu.
 
 
 
Charakteristika Reedukačného centra v Čerenčanoch

 Je prevýchovným zariadením pre žiakov s poruchami správaniaDo tohto zariadenia sú umiestňovaní žiaci (chlapci aj dievčatá) vo veku desať až šestnásť rokov.

Umiestnenie detí sa uskutočňuje na základe:
 
- žiadosti zákonného zástupcu,
- dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu,
- predbežného opatrenia súdu podľa osobitného predpisu,
- rozhodnutia súdu o uložení ochrannej výchovy,
- rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,
- rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.
 
 Hlavnými dôvodmi umiestnenia detí do reedukačného centra sú poruchy správania ako protispoločenská činnosť v partii, záškoláctvo, krádeže, agresívne prejavy a pod
 
Aktuálne informácie o zariadení:
 
Celková kapacita zariadenia je 70 miest. Ústav je moderným a kvalitným zariadením pre prácu s "problémovou mládežou".
Žiaci sú rozdelení do výchovných skupín, v rámci ktorých sa o nich stará 14 - 16 vychovávateľov, 6 pomocných - nočných vychovávateľov.
Neoddeliteľnou súčasťou reedukačného centra je aj základná škola a špeciálna základná škola, v ktorej sa vzdelávaniu žiakov venuje 10 učiteľov.
Systém reedukácie je založený na pevnom základe pri každodennom hodnotení správania žiaka.
 
 
 


 

 

 

TOPlist
aktualizované: 20.12.2014 21:25:27
Do začiatku vianočných prázdnin ostáva...
týž
8
8
dni
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Páči sa Vám náš web???

zobraziť výsledky
-